CHUYÊN NGHIỆP - UY TÍN - TẬN TÂM
Việt Nam English

SẢN PHẨM

Công ty TNHH vật tư y tế Minh Long

Trang chủ Sản phẩm OssGro - Synthetic bone in Granules

OssGro - Synthetic bone in Granules

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Including 60% HA & 40% β- TCP in high quality, MBCP technology patented
Macropores (>100 µm) & Micropores (< 10 µm), porosity rate 70%, help faster bone healing.
Granule sizes: 2-3 mm. Volume: 5cc-10cc-20cc-30 cc.
Beta sterized, expire date: 5 years
THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM
Including 60% HA & 40% β- TCP in high quality, MBCP technology patented
Macropores (>100 µm) & Micropores (< 10 µm), porosity rate 70%, help faster bone healing.
Granule sizes: 2-3 mm. Volume: 5cc-10cc-20cc-30 cc.
Beta sterized, expire date: 5 years